Marjinal ve Ortalama Gelir Karı Maksimize Eden Bir Firma İçin Neden Önemlidir?

Kâr maksimize eden bir firma, net kazancı artırmaya ve mümkün olduğunda yatırımcılara karlılığı kanıtlamaya odaklanır. İşletmeler genellikle doğal olarak kar arama davranışlarına düşerken, satış gelirini artırmak veya müşteri hizmetleri üzerinde çalışmak gibi başka odaklanma türleri de vardır. Ancak karı maksimize eden bir şirket genellikle istikrarlı bir satış geliri akışına sahiptir ve bunun yerine her satışta karı etkilemeye odaklanması gerekir.

Marjinal gelir

Marjinal gelir, işletmelerin satılan her ürün için birim başına kazandığı para miktarıdır. Marjinal gelir, satış fiyatları ile karıştırılabilir, ancak aslında çok farklıdırlar. Marjinal gelir, satılan malların maliyeti olarak bilinen ürünün kendisini üretme veya elde etme maliyetinin ötesinde kazanılan paradır. Marjinal gelir, genel giderlere ve sonunda birikmiş karlara giden fazladan paradır, bu da karlılığa odaklanmak isteyen işletmeler için çok önemli bir rakamdır.

Marjinal İyileştirme Yöntemleri

Kâr maksimize eden bir firma, marjinal gelire yakından baktığında, genellikle satış rakamlarını değiştirmeden marjinal geliri artırmanın yollarını bulabilir. Örneğin, bir ürün birim başına sadece bir dolar daha az ile üretilebiliyorsa ve şirket ayda yüzlerce birim üretiyorsa, bu, büyük ölçüde doğrudan birikmiş kazançlara geçiş yapacak önemli yıllık tasarruflar sağlayabilir. Bu, marjinal geliri hem yatırımcılar hem de iş liderleri için analiz için iyi bir hedef haline getirir.

Ortalama hasılat

Ortalama gelir, bir ürünün birim bazında ortalama ne kadar sattığının bir ölçüsüdür. Bu satış fiyatına çok benzer. Aslında, işletme farklı fiyatlarda satılan birden fazla ürüne sahipse ve hepsini birleştiriyorsa veya işletme, dönem boyunca fiyatları değiştirirse, satış fiyatından farklılık gösterir. Bu durumlarda ortalama gelir satış fiyatlarına yakın olacak, ancak yine de orta seviyeye ulaşacaktır. Ortalama gelir, satışların getireceği tahmini gelir miktarını hesaplamak için kullanışlıdır.

Ortalama İyileştirme Yöntemleri

Ortalama gelir, marjinal gelir gibi maliyetlerden etkilenmez, ancak işletmeler yine de verileri temel fiyatlandırma kararları vermek için kullanabilir. Kâr maksimize eden bir firma, marjinal gelirler çok fazla taşınmazsa, net kazancı artırmak için ortalama satış fiyatını yükseltmeyi seçebilir. Öte yandan işletme, ürünlerin tüketiciler için daha çekici olması ve daha kolay satılması için ortalama geliri düşürmek isteyebilir. Seçim, işletmenin pazarına ve stratejisine bağlıdır.