Ortaklık Anlaşması Kontrol Listesi

Ortaklık, iki veya daha fazla kişi veya kuruluşun sahip olduğu bir işletmedir. İş ilişkisi, bir ortaklık anlaşmasında belirtilmiştir. Ortaklık sözleşmesi, işe dahil olan herkesin haklarını ve sorumluluklarını özetleyen yazılı bir belgedir. Belge, şirketin nasıl yönetileceğini, kimin karar verme yetkisine sahip olduğunu ve kar ve zararların nasıl paylaşılacağını açıklıyor. Kapsamlı bir ortaklık sözleşmesi olmadan, şirketin geçimi risk altındadır.

Şirket Adı

İşletmenin adı genellikle bir ortaklık sözleşmesinde listelenen ilk maddedir. Ortaklar her zaman işlerini istedikleri gibi adlandırmakta özgür değildir. Bir ortaklık, ortaklarının adı dışında herhangi bir isim altında faaliyet göstermeye karar verirse, bazı eyaletlerde sahiplerin hayali bir sahip yeminli beyanı sunmaları gerekecektir.

Ortaklar

Her ortağın bir listesi ve ortaklığa yaptıkları bireysel katkılar ortaklık anlaşmasına dahil edilmelidir. Her bir ortağın şirkete katkılarını kataloglamak gerekir. Örneğin, bazı ortaklar nakit katkıda bulunurken, diğerleri zaman ve emeğe katkıda bulunabilir. Her ortağa verilecek sahiplik yüzdesini de not etmek önemlidir.

Ortağın Sorumlulukları

Her ortağın hakları ve sorumlulukları ortaklık sözleşmesinde belirtilmelidir. Çoğu durumda, her iş ortağı işletmeye farklı bir uzmanlık düzeyi getirir. Ortaklık anlaşması, her bir ortağın neyi yönetmekten sorumlu olduğunu listelemelidir. Örneğin, bir ortak satıştan sorumlu olabilirken diğeri müşteri hizmetleriyle ilgilenebilir.

Karar verme

Ortaklık anlaşması, her ortağın karar verme yetkisinin düzeyini ana hatlarıyla belirtmelidir. Bazı anlaşmalarda, her ortak, büyük kararlar alınmadan önce onay vermelidir. Diğer anlaşmalarda, her bir ortak, diğer ortakların izni olmadan şirket kararları vermekte özgürdür. Ortaklık sözleşmesi, şirket için kararların nasıl alınacağını açıkça belirtmelidir.

Tazminat

Her ortağa nasıl ödeme yapılacağı ortaklık sözleşmesinde ana hatlarıyla belirtilmelidir. Tutarlar ve ödeme sıklığı ile ilgili ayrıntılar, karar verecek ortaklara bırakılabilir. Karların ve zararların nasıl dağıtılacağını belirlemek de çok önemlidir. Bir ortaklıkta, her mal sahibi, şirketin parasal yükümlülüklerinden sorumludur. Önceden belirlenmiş bir tahsis hükmü olmadan, bazı maliklerin şirketteki mülkiyetleriyle orantılı olmayan zararları karşılaması gerekebilir.

Tartışmalı karar

Ortaklar her zaman aynı fikirde değildir. Ortaklık anlaşması, ortaklar arasında kötü niyetten kaçınmak için anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğini açıkça belirtmelidir.

Çözülme

Ortakların, öngörülemeyen bir durumun ortaya çıkması durumunda hukuki anlaşmazlıkları önlemek için ortaklığın nasıl feshedileceğini belirlemesi gerekir. Bir ortak ölürse veya şirketten ayrılmaya karar verirse, bu, kalan ortakların işletmede nasıl ilerleyeceklerine karar vermelerine yardımcı olacaktır.