İş İnsanları Mutlak Formüllerle Ne Yapar?

Elektronik tablolar, işletme yöneticilerine ve sahiplerine önemli araçlar sağlar. Envanter amacıyla veya fiyatları hesaplamak ve diğer kayıt tutma türleri için kullanılabilirler. Elektronik tablolar, çeşitli hesaplama türleri için kullanılabilecek bir dizi yerleşik araca sahiptir. Bu araçlardan biri, mutlak formül veya mutlak referans formülüdür.

Genel Amaç

Microsoft Excel veya diğer yaygın elektronik tablo programlarında mutlak formülün genel amacı, çeşitli hesaplamaların gerçekleştirilebileceği sabit bir referans noktası sağlamaktır. Bu, sabit referans noktası olarak kullanmak istediğiniz hücre değerinin önüne bir "$" koyarak yapılır. Örneğin, "$ A $ 5" hücre başvurusunu içeren bir formül, "A5" yazan bir formülden farklıdır. "$" İşareti, hücreyi kopyaladığınızda, bu referansı içeren diğer formüllerin o belirli hücreye ve değerine geri döndüğünü gösterir. Referans "A5" ise, göreceli bir formüldür ve elektronik tablo, varsayılan programlamasını kullanarak formülü otomatik olarak ayarlayacaktır.

Maliyet

Mutlak formüller, çeşitli durumlarda ve hesaplamalarda kullanılabilir. Aynı kalması gereken belirli bir değerin olduğu herhangi bir hesaplama, mutlak bir referansa sahip bir hücreye yerleştirilebilir. Örneğin, satılan bir ürünün belirli birim maliyeti birim başına 1,10 ABD doları ise ve bu maliyet hiçbir zaman değişmezse, birim maliyete dayalı bir formül girdiğiniz her seferinde o hücreye işaret eden mutlak bir referans kullanırsınız. Birim başına maliyet değişecekse, ancak, göreceli bir referans noktası kullanmalısınız.

Finansal Analiz

Mutlak referans veya formülün kullanılabileceği başka bir yol da finansal analizdir. İş adamları, bir şirketin ekonomik durumunu belirlemek ve gelecekteki büyüme hakkında tahminler yapmak için finansal analiz için elektronik tablolar kullanır. Formüller ve oranlar, finansal analizin düzenli bir parçasıdır. Bazı durumlarda, finansal analizde kullanılan rakamlar, farklı formüllere defalarca eklenen ve gelecekteki finansal refahı ve proje kar büyümesini hesaplamak için kullanılan sabit bir rakam veya referans gerektirir.

Satın Alma Siparişleri ve Faturalar

Mutlak referanslar aynı zamanda operasyonel veya günlük amaçlar için de kullanılabilir. Bu amaçlardan biri satın alma emirlerinin ve faturaların oluşturulmasıdır. Bu belgeler genellikle düzenli olarak kullanılması gereken değerleri içerir. Mutlak referanslar, siparişi veya faturayı hazırlayan kişinin, belirli koşullar belirlendiğinde bir hücrenin değerini diğeriyle arayıp eşleştirebildiği sabit bir referans noktası sağlar. Bu, yeni hücrede değeri yineleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve yalnızca hücrenin belirtilmesini gerektirir.