Bir Projede Risk Nasıl Değerlendirilir

Projenizin kapsamını, zaman çizelgesini, bütçesini, görevlerini ve kilometre taşlarını planlamayı bitirdikten sonra, yapılacak çok şey var. Başarılı bir proje yöneticisi, beklenmeyeni önceden planlayan ve gelecekteki risklerin genel proje üzerindeki olası etkisini değerlendiren kişidir. Ekibinizi sürece dahil ederek, olabilecek tüm olumsuz olayları belirlediğinizden emin olun, böylece her şeyi ele almış olursunuz.

1

Projenin ömrü boyunca meydana gelebilecek ve onu olumsuz yönde etkileyebilecek olayları belirleyin. Olumsuz bir etki, projenin bütçeyi aşmasına, son teslim tarihlerini kaçırmasına veya tamamen başarısız olmasına neden olabilir. Bu proje riskleri, insan, operasyonel, itibar, prosedür, doğal, finansal, teknik, politik ve diğerleri dahil olmak üzere çok çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Örneğin operasyonel bir risk, kaynaklardaki bir kesintinin projeyi nasıl etkileyeceği, doğal bir riskin ise bir doğal afetten kaynaklanabileceği olabilir.

2

Mümkünse riskleri dış paydaşlara aktarın. Tedarik zinciri sorunlarını potansiyel bir risk olarak tanımladıysanız, bunu bir şirket satın alma veya operasyon uzmanına aktarmayı düşünebilirsiniz.

3

Tanımladığınız riskleri önceliklendirin. Her riski etki açısından sıralayın, gerçekte gerçekleşmesinin ne kadar olası veya düşük olduğu ve gerçekleşmesi durumunda olayı ne kadar iyi kontrol edebileceğinize göre sıralayın. Bir riskin etkisini değerlendirirken, projenin kapsamını, bütçesini ve zaman çizelgesini nasıl etkileyebileceğini düşünün. Uygun olduğu durumlarda, ortaya çıkarsa her bir riskin şirkete ne kadara mal olacağını belirleyin.

4

Etki, olasılık ve kontrol edilebilirliğe dayalı olarak risk maruziyetini hesaplayın. Her birini önemsizden kritike veya yüksekten düşüğe gibi belirlediğiniz bir ölçekte derecelendirin. Projeye daha fazla zarar verebilecek risklere daha fazla vurgu yapmak insan doğası olsa da, gerçekte oluşma olasılığı küçük olan önemsiz bir riskse, bunun yerine diğer risklere odaklanmalısınız.

5

Riskten kaçınma ve azaltma stratejilerini uygulamaya koyun. Projenizin kapsamını gözden geçirerek ve başarılı bir tamamlama için gerekli olmayan parçaları ortadan kaldırarak başlayın. Kapsamı daraltırken, belirlenen risklerin çoğunun artık alakalı olmadığını fark edebilirsiniz. Yüksek düzeyde kontrol edilebilirliğe sahip riskler için, bunların oluşma riskini nasıl azaltabileceğinize ve meydana gelirse etkilerini en aza indirgeyeceğinize dair planlar yapın.

6

Bazen "B Planı" olarak adlandırılan acil durum stratejileri oluşturun. Her riski, proje boyunca riskin göstergelerini veya semptomlarını izleyecek bir ekip üyesine atayın. Bu, gelişen riskleri erken fark etmenize yardımcı olacak ve size beklenmedik olayları kritik hale gelmeden önce yerine getirme fırsatı verecektir. Bu olasılıkların ne olduğunu veya gerçekleşirken riskin etkisini nasıl önleyeceğinizi belirleyin.