Organizasyon Yapısındaki Sorunlar

Güçlü bir organizasyon yapısına sahip bir şirket, gelişmiş iletişimden, iyi tanımlanmış bir hiyerarşiden ve birleşik bir şirket mesajı oluşturma becerisinden yararlanır. Organizasyon yapısı ne kadar verimli olursa olsun, üretkenlik kaybına ve iç çatışmaya yol açabilecek sorunlar da yaratabilir. Sağlam bir şirket çerçevesini sürdürmek için, bir organizasyon yapısı içindeki sorunları tanımlayabilmeniz ve ortaya çıktıkça bunlarla ilgilenebilmeniz gerekir.

Departman Bağlılığının Neden Olduğu Çatışma

Bölümler oluşturmanın tehlikelerinden biri, farklı gruplar arasında "biz onlara karşı" zihniyetinin ortaya çıkmasıdır. Yeni müşteriler kredi koşulları için onaylanmadığından satışlar muhasebeyle çelişebilir. Lojistik, üretimle çelişiyor çünkü ürünler, nakliye sürelerini karşılayacak kadar hızlı üretilmiyor.

Departmanlar rekabet etme eğilimindedir ve işlerinin şirketin başarısı için diğer grupların çalışmalarından daha önemli olduğunu düşünürler. Bu, üretkenliği etkileyen iletişim kesintilerine neden olabilir.

Yeni Yönetimin Getirdiği Değişiklikler

Yıllardır yönetimde herhangi bir değişiklik olmazsa, şirket, mevcut yönetim ekibi için verimli ve rahat şeyler yapma yoluna yerleşmeye başlayacaktır. Yönetimdeki değişiklikler, her ne sebeple olursa olsun, bir organizasyonun organizasyon yapısını zorlayabilir. Yeni yönetici veya yöneticiler, organizasyon yapısının yıllardır nasıl yürütüldüğüne aşina olmayabilir ve işlerin nasıl yürütülmesi gerektiğine yeni bir bakış açısı getirmeye çalışabilir. Çalışanlar ve diğer yöneticiler için bir uyum dönemi vardır.

Etkili İletişim Bir İşletmenin Sorunsuz Çalışmasını Sağlar

Bir organizasyon yapısının sorunsuz çalışmasını sağlamak için etkili iletişim gereklidir. İletişim olmadan, yeni fikirlerin ve süreçlerin kafası karışabilir. Yöneticiler, bir sürecin belirli kısımlarını kendilerininmiş gibi sahiplenmek için çabalarını iki katına çıkarmaya başlayabilirler.

Bu nedenle, şirketin geri kalanıyla yönetimsel iletişim, herhangi bir organizasyon yapısının başarısı için kritiktir. Departmanlar sorumluluklarının tam olarak ne olduğu konusunda net değillerse, ortaya çıkan kafa karışıklığı üretimi yavaşlatabilir.

Şirket Hedefleri Hakkında İletişim

Yönetim danışmanları Liebowitz ve Associates'e göre, bir organizasyon yapısı ancak tüm şirket onu doğru şekilde kullandığında etkilidir. Üst yönetim, bu departmanların yöneticilerine danışmadan şirketin geri kalanı için departman hedefleri oluşturduğunda, şirket hedeflerini gerçekleştirmeme riskini taşır. Bir organizasyon yapısının etkili olabilmesi için hedef koymanın iki yönlü bir süreç olması gerekir. Üst yönetim, şirket hedeflerini oluşturmak için şirketin geri kalanından girdi aramadığında, kızgınlık ortaya çıkabilir ve moral düşmeye başlar.