Değerler İş Yerinin Uyumluluğunu Nasıl Etkiler?

Ortak bir temel değerler kümesini paylaşmak, çalışanların aynı hedefler doğrultusunda birlikte çalışmasına yardımcı olur. İşyerinde değerleri tanımlamak, iletmek ve uygulamak yönetimin sorumluluğundadır. Çalışma ortamına uygulanan belirli değerler kümesi, işin türüne bağlıdır. Bununla birlikte, ekip çalışmasını teşvik eden, çalışanları motive eden, yeniliği teşvik eden ve işyeri politikasını azaltan değerler, işyerinin bütünlüğünü geliştirir.

Takım çalışması

Ekip çalışmasına büyük önem veren bir çalışma ortamı, çalışanların sorunları çözmek için bir araya gelmelerine yardımcı olur. Ortak bir hedef için birlikte çalışan çalışanlar, birimi daha uyumlu ve verimli hale getirir. Yönetimin hedefi tanımlaması, çalışanların ona ulaşması için araçlar sağlaması ve çalışanları işbirliği yapmaya teşvik etmesi gerekir. Yönetim, çalışanlara bireysel güçlü ve zayıf yönlerine göre görevler vermelidir. Çalışanlar, birbirlerinin yeteneklerini bilip onlara güvendiklerinde ve yardım istemek için kendilerini rahat hissettiklerinde birlikte daha akıcı çalışırlar. Stanford Graduate School of Business tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ekip çalışmasını destekleyen üretim işletmeleri daha üretken. Daha az hatayla daha kısa sürede ürün üretirler.

Motivasyon

Dürüstlük, doğruluk ve güçlü bir iş etiği gibi değerler, çalışanları ellerinden gelenin en iyisini yapmaya motive eder. Yaptıklarına inanan ve işiyle gurur duyan bireyler, bir işletmeye önemli katkılar sağlayacaktır. İşçiler, eylemlerinin daha büyük iyiliğe katkıda bulunduğunu hissettiklerinde, şikayet veya anlaşmazlık olmadan hedeflere ulaşmak için gereken çabayı göstermeye daha istekli olurlar. Sigma Assessment Systems tarafından yayınlanan bir makaleye göre, motive olmuş çalışanların işlerinden daha çok memnun kalması daha az ciroya yol açıyor. Daha az ciro, daha az kesintiye yol açar.

Yenilikçilik

Yenilik, yaratıcı düşünme ve organizasyonel öğrenmeye yakından bağlıdır. Yönetim, işyerinde bu özellikleri vurgularsa, daha verimli iş süreçleri keşfedilecektir. İşyeri daha iyi işleyecek çünkü çalışanlar fikirlerini uygulamak için çalışırken iletişim becerilerini geliştiriyor ve birbirlerinden öğreniyorlar.

Siyaset

Ekip uyumluluğunu etkileyen bir diğer önemli değer diplomatik ilişkilerdir. Yönetim, işyeri politikasını caydırmalı ve çalışanları birbirleriyle ilişkilerinde diplomasi ve profesyonellik uygulamaya teşvik etmelidir. Bu, işyerinin dedikodu ve klikler tarafından kesintiye uğramasını azaltacaktır. Kliklerin olduğu durumlarda, gruptakiler önemli bilgi veya ekipmanı paylaşmayabilir ve grup dışından birine yardım etmeyi reddedebilir. Bütün bunlar moral bozukluğuna ve yüksek ciroya yol açar. Diplomasi ve profesyonellik uygulamak, ekibin bir bütün olarak daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır.