Kişisel Finansal Yönetim Tekniklerini Açıklayın

Kişisel finansal yönetim, birçok kişi ve işletme sahibi için önemli bir kavramdır. Kişisel finans genellikle bir kişinin hayatını nasıl yaşadığını ve bir girişimci veya işletme sahibi olarak hangi kararları alacağını belirler. Kişisel finansın değerlendirilmesi, işin finansmanını değerlendirmeye benzer bir yöntemle yapılmalıdır. Aynı mali ilkelerin çoğu, çok daha küçük ölçekte de olsa uygulanabilir. Bireyler için çeşitli kişisel finans yönetimi teknikleri veya araçları mevcuttur.

Kişisel Mali Tablo

Kişisel bir mali tablo, bireyin sahip olduğu tüm varlıkları ve alacaklılara, bankalara veya borç verenlere borçlu olunan paraları listeler. Bu mali tablo bir şirketin bilançosuna çok benzer. Bireyler bu bilgileri net değerlerini ve başkalarına ne kadar borçlu olduklarını değerlendirmek için kullanabilirler.

Birçok kişi, evler, araçlar, tekneler veya diğer benzer öğeler gibi önemli varlıklara borçludur. Bu kalemlerin net değeri, değerleme konusu veya cari piyasa değeri, bu kalemler için borçlu olunan tutar düşülerek hesaplanabilir. Bu analiz, bireylerin sahip olduğu tüm büyük varlıklar için net bir değer sunar.

Bütçeler

Bütçeler, bir bireyin işinden veya diğer nakit yaratan varlıklardan alınan tüm parayı ve belirli bir zaman çerçevesinde yapılan tüm harcamaları özetlemektedir. Bütçeler, bireylere gelir ve giderleri analiz etmek için bir nakit yönetimi aracı sağlar. Nakit paranın nerede ve nasıl harcandığını anlamak, kişisel finansmanı yönetmenin önemli bir parçasıdır.

Ulusal düzeyde bir finans radyo talk-show sunucusu olan Dave Ramsey, kişisel finansal yönetim için bütçe kullanımını teşvik ediyor. Çeşitli ürünlere harcanan her doları yazmak, genellikle kişilere nasıl para harcadıklarına dair şok edici bir resim sunar.

Bireyler ayrıca yaşamlarının ihtiyaçları ve istekleri için belirli harcama limitleri belirlemek için bütçeler oluşturabilirler. Büyük harcamalar, emeklilik veya diğer tasarruflar, paranın daha sonraki harcamalar veya diğer acil ihtiyaçlar için tasarruf edilmesini sağlamak için genellikle bireyin bütçesine uygulanır.

Borç Kartopu

Giderek daha popüler hale gelen bir kişisel finansal yönetim tekniği borç kartopudur. Ramsey, kişisel borcunu geri ödemenin bir yolu olarak radyo programında ve finansal yönetim materyallerinde borç kartopu yöntemini tanıtıyor. Ramsey, bireylerin alacaklılara, bankalara ve borç verenlere olan tüm borçlarını en küçüğünden en büyüğüne doğru sıralamayı önerir. Borç kartopu, bireylere bu miktarları mantıklı bir şekilde geri ödemeye yönelik bir plan sunar. Bir bütçe oluşturulduktan ve bireyler bütçeyle ilişkili harcama planını dikkatlice takip ettikten sonra, bireyler borçlarını geri ödemeye odaklanabilir.

En küçük borçla başlamak ve en büyük borca ​​doğru ilerlemek, genellikle bireylere kredileri geri öderken bir başarı hissi verir. En küçük borç ödendikten sonra, bireyler bir sonraki borcu ödemek için daha fazla paraya sahip olmalıdır. Bu süreç genellikle nihai borç ödenene kadar devam eder.