Yanlış Hesaplamanın Gelir Tablosu Üzerindeki Etkisi

Gelir tablosu, işletmenizin kar veya zarar edip etmediğini ayrıntılarıyla anlattığı için çok dikkat çekiyor. Bu nedenle, şirketinizin mali sağlığının kesin bir değerlendirmesini elde etmek için satılan malların maliyeti gibi satış ve gider kalemlerini doğru bir şekilde kaydetmeniz çok önemlidir. Bu, önceden plan yapmanıza yardımcı olur. Gelir tablosundaki yanlış hesaplama, kazançların yanlış yorumlanmasının ötesinde, kaynakların yetersiz tahsisi ve yetersiz maliyet kontrolü dahil olmak üzere her türlü soruna yol açar.

Gelir

Satışların doğru şekilde kaydedilmesindeki bir hata, yanıltıcı bir net gelir rakamına neden olur. Satışlar ve net gelir, genellikle bir işi değerlendirmenin temelidir. Satışları veya net geliri yanlış hesaplamak, işletmeniz için yanlış bir değerlemeye yol açar. Finansal analistler, muhasebeciler ve borç verenler, şirketinizin ürettiği geliri gelecek dönemler için kazanç kapasitesini belirlemek için kullanır. Yanlış bir gelir tablosu, işletme marjı ve kar marjı gibi karlılık oranlarını da düşürür.

Masraflar

Giderler, gelir tablosunun büyük bir bölümünü oluşturur ve yanlış hesaplanan gider kalemleri net geliri etkiler. Harcamalarınızı doğru bir şekilde okumadan, işletmeniz operasyonları sürdürmek için gereğinden fazla harcayabilir veya yeterince kaynak ayırmayabilir. Bu, zayıf işletim verimliliğine neden olur. Örneğin, satılan malların maliyetinin, şirketinizin dönem boyunca sattığı envanter miktarının yanlış hesaplanması, yalnızca net geliri değil, aynı zamanda son stok seviyelerini de etkiler. Düzgün bir envanter değerlemesine sahip olmamak, işinizi düz bir şekilde bırakır, aniden toparlanmayı veya yavaşlamayı talep etmelidir.

Nakit akımı

Nakit akışı, şirketinizin işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden emrinde olan para miktarıdır. Gelir tablosu hatası, en önemlisi işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışının olduğu bölümde, nakit akış tablonuzdan atılır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı, gelir tablosundan net geliri alır ve şirketinizin ana iş kolundan elde ettiği nakit miktarını belirlemek için nakit kaynakları ve kullanır. Borç verenler özellikle işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışına büyük önem verirler çünkü bu, bir şirketin acil finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için ne kadar iyi bir şekilde ayakta kalabileceğini gösterir.

Bilanço

Hatalı bir gelir tablosu da şirketinizin bilançosuna akar. Amortisman giderlerindeki hatalar, şirketinizin fabrika ve ekipmanlarının yanlış değerlenmesine yol açar. Ayrıca, bilançodaki nakit, şirketin dönemden elde ettiği nakit miktarını gerçekte yansıtmaz. Gelir tablosundaki bir hata, şirketinizin hissedarlarının öz sermaye hesabını etkiler. Sermaye veya net değer olarak da adlandırılan hissedarın öz sermayesi, şirketinizin tüm varlıklarını sattıktan ve tüm yükümlülüklerini ödedikten sonra kalan tutardır. Yeni hissedarın öz sermayesini hesaplamak için, önceki hissedarın öz sermayesine net gelir eklemelisiniz. Bu nedenle, net gelirin herhangi bir yanlış hesaplanması, yanlış bir hissedarın öz sermaye hesabına neden olur.