Küçük İşletme Denetimi Kontrol Listesi

Küçük bir işletme kurmak ve işletmek, işinizi performans, yönetim ve mali denetimler yoluyla sürekli olarak değerlendirme sorumluluğunu beraberinde getirir. Denetimler, küçük işletme sahiplerinin sorunları araştırmasına, performansı değerlendirmesine ve işletmenin tüm yönlerini hedefler, planlar ve girişimlerle uyumlu tutmasına yardımcı olur.

Yönetim Önemlidir

Kapsamlı bir küçük işletme denetimi gerçekleştirmek, şirket personelinin ve prosedürlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bir yönetim denetimi, misyon beyanı ve yıllık bütçe gibi temel iş araçlarının mevcut olduğunu doğrulamaya odaklanır. Her departmanı değerlendirin ve amirlerin yetki vermesini ve anladığından emin olun, tüm personelin uygun eğitim almasını sağlayın ve her pozisyon için doğru iş tanımları mevcuttur. Bir politika kılavuzu ve çalışan performansını değerlendirmek için bir yöntemin mevcut olduğundan emin olun. Kontrol edilecek diğer hususlar, harcamaların ele alınması ve satışları artırmak için mevcut planların değerlendirilmesini içerir.

Operasyonel Değerlendirme

Küçük işletmenizin faaliyetlerini denetlemek, üretim, satış ve pazarlama gibi süreçlerle ilgili ayrıntıları ortaya çıkarmayı gerektirecektir. İhtiyaç olması durumunda alternatiflerin mevcudiyeti dahil olmak üzere tedarikçi ilişkilerini değerlendirin. Envanter kontrol prosedürlerini ve denetimlerini takip edin. Bakımın güncel olduğundan emin olmak için üretim ekipmanını kontrol edin. Çevre programlarına ve güvenlik protokollerine uygun miktarda ilgi gösterilmesini sağlamak için küçük işletmenizi inceleyin. İşletmenizin müşteri ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığına, bir hedef pazar geliştirdiğine ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya odaklanın.

Mali Gözetim

Bir şirketin finansal refahı, işletme sahibinin önemli finansal belgeleri, beyanları ve olayları takip etme becerisine bağlıdır. Bir mali denetim yürütmek, işletmenin uygun bir muhasebe sistemi kullandığını, doğru ve ayrıntılı mali tablolar hazırladığını, banka hesap özetlerini mutabık kıldığını ve vergileri zamanında ödediğini doğrulayacaktır. Buna ek olarak, bir mali denetim, küçük işletmenizin krediyi nasıl genişlettiğine, cari ve vadesi geçmiş hesapları nasıl topladığına ve faturaları nasıl hazırladığına odaklanır. Mali gözetim ve soruşturma, işletmenin etkili ve doğru bir bordro sistemiyle çalıştığını doğrulamayı, çalışanlara zamanında ödeme yapmayı ve maaş kesintileri ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayı içermelidir.