Stratejik Esneklik, Sağlamlık ve Yönetimin Geliştirilmesinin Önündeki Engeller

Her büyüklükteki organizasyondaki yöneticilerin, hem kar hanesi hem de süreçleri ve prosedürleri açısından işi ileriye taşımak için etkili ve verimli çözümler uygulama sorumluluğu vardır. İki yaygın yöntem - esneklik ve katılık - yöneticilerin veya büyütme stratejileri geliştirmeye nasıl yaklaştığını açıklar. Bir yönetici hangi yöntemi kullanırsa kullansın, bazen engellerle karşılaşabilir. Stratejik yönetime bütünsel olarak yaklaşmak, bu engellerin aşılmasına yardımcı olabilir.

Esneklik

Esneklik, bir şirketin stratejilerini, günlük operasyonlarını etkileyebilecek çeşitli iç ve dış faktörlere uyacak şekilde uyarlamaya yatkın olmak anlamına gelir. Bu, kaynakları bir departmandan diğerine yeniden tahsis etmek, bireysel çalışanları güçlü yönlerine daha uygun görevlere taşımak ve maliyet tasarrufu sağlamak için bütçeyi yeniden değerlendirmek anlamına gelebilir. Organizasyonun karmaşık ve dinamik bir pazarda gelişmek için bir miktar esneklik göstermesi gerekse de, yöneticiler açısından esneklik, sadece hayatta kalmak ile gelişmek arasındaki fark olabilir. Yöneticilerin stratejik plana uyum sağlamak için sürekli olarak insanlar ve kaynaklar arasında hareket etmesiyle ilgili bir dereceye kadar belirsizlik söz konusu olsa da, amaç daha verimli ve etkili bir iş yeri üretmektir.

Sertlik

Katılık, esnekliğin tam tersi bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yöntem, yöneticilerin çalışanları ve kaynakları, olumsuz tehditler karşısında bile oldukları yerde bırakacakları anlamına gelir. Buradaki fikir, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek istikrarlı ve güvenli bir organizasyon oluşturarak "fırtınadan kurtulmak" tır. Burada belirli bir istikrar düzeyi yaratılmış ve çalışanlar sürekli değişimden korkmuyor olsa da, yöneticiler bütçeyi kısmak veya düşük performans gösteren çalışanları işten çıkarmak gibi gerekli değişiklikleri yapmayı reddettiklerinde bazen katılık bir işletmenin zararına olabilir. .

Gelişimin Önündeki Engeller

Kuruluşun içindeki ve dışındaki engeller stratejik planların uygulanmasını engelleyebilir. Yöneticiler eylemlerinden ve planlarından sorumlu tutulmazlarsa, bir totalitarizm iklimi gelişebilir. Çalışanlar, birbirleriyle ve yöneticileriyle açıkça iletişim kurabileceklerini hissetmeyecekler ve sonuç olarak performansları düşebilir. Benzer şekilde, uzun vadeli hedefler ve planlar olmadan, kuruluşlar değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları öngörüden yoksun olacak ve hatta müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap veremeyebilir.

Stratejik Yönetim

Sağlam bir yönetim yaklaşımının geliştirilmesinin önündeki engelleri aşmanın püf noktası, mevcut ve gelecekteki yöneticileri, üst düzey yöneticiler, meslektaşları ve çalışanları dahil olmak üzere organizasyon içindeki tüm paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurmaları için eğitmektir. Açık bir iletişim ortamı yaratmak, güveni artırmaya yardımcı olur ve işletmenin, bilgisiz çalışanların veya işbirlikçi olmayan yöneticilerin sürekli direnişi olmaksızın, stratejilerini ve planlarını daha kolay bir şekilde uygulama yeteneğini güçlendirir.