Batık Maliyetler Nakit Akışının Belirlenmesini Nasıl Etkiler?

Batık maliyetler, tarihsel finansal verilerin belirlenmesi için önemlidir, ancak nakit akışlarının belirlenmesini etkilemez. Tanım olarak, batık maliyetler geçmişte meydana gelen ve değiştirilemeyen maliyetlerdir. Muhasebeciler, dönem için net muhasebe karını belirlerken batık maliyetleri dikkate alır. Bununla birlikte, finansal analistler batık maliyetleri görmezden gelir ve bunun yerine gelecekteki artan nakit akışlarına bakarlar.

Nakit Akışları ve Muhasebe Karları

İşletmeler, sonuçları geriye dönük olarak değerlendirirken genellikle muhasebe kârlarına bakarlar. Muhasebe karları, gelirleri ve giderleri nakit esasına göre değil tahakkuk esasına göre ölçer. Örneğin, şirket nakit parayı henüz almamış olsa bile, muhasebe kârı geliri tanıyabilir. Öte yandan, gelecekteki finansal projeleri değerlendirirken nakit akışları daha sık kullanılır. Bunun nedeni, analistlerin nakit akışlarına bakarken paranın zaman değerini daha iyi ölçebilmeleri ve nakite yeniden yatırım yapmanın etkisini değerlendirebilmeleridir.

Artımlı Nakit Akışları

Bir proje için nakit akışlarını belirlerken, analistler projenin artan nakit akışlarını ölçmeye çalışırlar. Artımlı nakit akışları, projenin firmaya getirdiği benzersiz nakit akışlarıdır. Artımlı nakit akışlarını düşünmenin bir başka yolu, projedeki nakit akışları ile projesiz nakit akışları arasındaki farktır. Analistler, yatırım analizi amacıyla net nakit akışlarını kullanır. Bu, projeden gelen tüm nakit girişlerini belirledikleri ve projeden tüm nakit çıkışlarını çıkardıkları anlamına gelir.

İlgili Maliyetler ve Batık Maliyetler

Nakit girişi ve çıkışı kavramı yeterince basit görünmektedir, ancak analistlerin hesaplamada kullandıkları maliyetler konusunda dikkatli olmaları gerekir. Gelecekteki nakit akışlarını ölçmek istedikleri için, analistler batık maliyetleri dahil etmekten kaçınmak için dikkatli olmalıdır. Batık maliyetler firmanın halihazırda katlandığı maliyetler olduğundan, gelecekteki nakit akışlarına dahil edilmemelidir. Örneğin, bir şirketin geçen yıl pazarlama testleri için 50.000 $ ödediğini ve şimdi projeye yatırım yapıp yapmamaya karar verdiğini varsayalım. 50.000 $ geçmişte meydana gelen batık bir maliyettir ve proje karlılığını belirlemek için nakit çıkışlarına dahil edilmemelidir.

Nakit Akışlarının İndirgenmesi

Proje nakit akışlarını belirlemedeki son adım, nakit akışlarını bugünkü değerine indirgemektir. Bugün bir dolar yarın bir dolardan daha değerli olduğundan, bundan 10 yıl sonra meydana gelen nakit akışları, yarın meydana gelen nakit akışları kadar değerli değildir. Nakit akışlarının net bugünkü değerinin belirlenmesi, yöneticilerin farklı süreler boyunca süren projelerin değerini kolayca karşılaştırmasına olanak tanır.